DISCLAIMER

This site is a mirror of the original site, made in 2022 by Heraldry of the World. The original site is unaltered. This mirror functions as an archive to keep the material available on-line.
All rights remain with the late Hubert de Vries, the original site owner.

HERALDICA  CIVICA  ET  MILITARIA

 

 

Lion de Geules

 

Hubert de Vries

 

 

About this Site

 

 

OPSTELLEN

ESSAYS

 

Het Rijk, de Vorst en de Staat in de Heraldiek.

Het Nederlandse Voorbeeld

De wapencompositie, het samengestelde symbool met een wapen als kern, heeft een lange geschiedenis die terugreikt tot tweeduizend jaar voor onze jaartelling. Er zijn symbolen in te vinden voor het rijk, de vorst en de volmacht. In de Nederlandse symbolen met betrekking tot de politieke organisatie zijn deze staatkundige factoren ook te vinden. 

 

Christelijke Symbolen

dE sYMBOLEN VAN DE GEZAGSBEREIKEN

Het  griekse kruis, het latijnse kruis en het christogram werden vooral ontwikkeld in de tijd van keizer Constantijn aan het begin van de 4e eeuw. Over de precieze betekenis van deze symbolen bestaat veel verwarring maar zeker is dat zij niet hetzelfde betekenen.

 

The Ravenna Mosaics

PORTRAIT OF A FAMILY

The general opnion is that the the main figures on the Ravenna Mosaics are Justinian I, the Great and his empress Theodora. A closer analysis leads to the conclusion that emperor Tiberius II Constantine, his empress Anastasia and officials of his court are portrayed.

 

Frederick II Hohenstaufen (*1194-† 1250)

IMAGES OF THE STUPOR MUNDI

A series of portraits of the last Hohenstaufen Emperor gathered from his seals and from other sources.

 

De 7 Provinciën

DE SPIEGEL VAN HET VLAGGESCHIP VAN DE REPUBLIEK.

Het heraldische arrangement op de spiegel van de 7 Provinciën heeft in de loop van het bestana van het schip vele veranderingen ondergaan. Uit een analyse van schilderijen is op te maken wanneer de kleuren van het staatswapen van de Republiek in een nieuwe volgorde zijn geplaatst.

 

William II of Holland (*1227-†1256)

RELICS OF A RECKLESS KING

Of this Roman King, so neglected in German historiography, some portraits have been preserved in German collections. Of these the socalled „Magdeburger Reiter”, agreedly taken for Otto the Great, most certainly is a statue of king William II. Also it is for sure that he bore the coat of arms of the Roman King: Or, an eagle sable

.

The Sicilian Coronation Mantle

FROM A HERALDIC POINT OF VIEW

A heraldic analysis of the program of the famous Sicilian Coronation mantle in the Weltliche Schatzkammer in Vienna may reveal to whom the mantle originally belonged. 

 

Heraldische Studies 1. De Definitiekwestie.

DEFINITIES, ANALYSE EN KRITIEK

Sinds de heraldiek een voorwerp van studie werd zijn er verschillende definities van gegeven die vaak meer  verwarring hebben gesticht dan verhelderend hebben gewerkt.

 

Drie bladzijden uit het Book of Kells

OFFA EN HET BOOK OF KELLS

Wanneer we aannemen dat op één van de bladen van het Book of Kells niet Maria met Kind maar een keizerin met troonopvolger is afgebeeld, dan is de ontstaanstijd van het Book of Kells nauwkeurig te bepalen.

 

Empress Irene and her son Constantine VI

ON THE ORIGINS OF THE IMAGE OF THE MADONNA AND CHILD.

Wanneer een aantal Maria-voorstellingen uit de 8e eeuw naast elkaar worden gelegd, blijkt dat steeds gekozen is voor eenzelfde type vrouw. Het is wel zeer waarschijnlijk dat met deze vrouw Keizerin Irene is bedoeld die zowel als moeder als in keizerlijk gewaad wordt voorgesteld.

 

Emperor Henry IV and his Sons

PORTRAITS, REGALIA AND HERALDIC SYMBOLS

It is said that no contemporary portraits of Emperor Henry IV exist. Nevertheless we can compose a series of portraits of him and his sons Conrad and Henry (V), giving an idea of of the crowns, sceptres and sword of state they used and the heraldic devices they developed.

 

Emperor Constantine VI

PORTRAITS OF THE YOUNG EMPEROR IN THE LORSCH BIBLE

Wanneer de mening wordt verlaten dat de portretten in het Lorsch Evangeliarum inderdaad evangelisten voorstellen wordt de mogelijkheid geopend om te bepalen wie er zou kunnen zijn afgebeeld. Dit is zonder twijfel de Byzantijnse Keizer Constantijn VI in zijn jeugdjaren.

 

Henry Raspe IV of Thuringia (*1202ca-†1247)

THE PAPIST KING

The arms and images of a German king who ruled for only nine months.

 

Henry VII  Hohenstaufen (*1211 - †1242)

ARMS AND IMAGES  OF A  REBELLIOUS KING

Because of his falling in disgrace the memory of Henry VII, an important king in many respects, has faded away. Nevertheless, images and heraldic documents could be found of him, including the so-called Bamberger Reiter.

 

Flag Counter In cooperation with Heraldry of the World